Contact

ADRIA - AVP sro

Address - Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica, SLOVAKIA


CONTACT US

Phone: +421 911 594464

email: info@slovakiamagicmoment.com

 

ADRIA - AVP s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v BB odd. Sro, vložka č. 29042/S

Sídlo: Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica

IČO:              44575904

DIČ:              2120176531

 

Bank:  č. ú.: VÚB 29 4989 8151/0200

            IBAN SK34 0200 0000 0029 4989 8151

Contact Information

SLOVAKIA MAGIC MOMENT

E-mail: info@slovakiamagicmoment.com

Phone: +421 917 177 30

Contact form